Osobní tréneri


Trénujte s osobným trénerom
Náš tím osobných trénerov je tu, aby vás motivoval a vytvoril programy na mieru, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vaše ciele v oblasti fitness prostredníctvom štruktúrovaného prístupu, ktorý zahŕňa analýzu zloženia tela a individuálne tréningy.

Filip Zvara
Osobný tréner

Pri svojej špecializácii používam kombináciu cvikov s vlastným  telom, príp. pomôckami a silové stroje. Hlavným cieľom sú pozitívne výsledky klienta – byť zdravý a dobre vyzerať. Spájam svoje teoretické vedomosti a rozsiahle praktické skúsenosti v športe a pomáham svojim klientom uskutočniť svoje predstavy o zmene životného štýlu, úprave hmotnosti, spevnenia postavy či nabratia svalovej hmoty.